ვრაზას ქვა

ვრაზას ქვა - არის ცნობილი კირქვა რომელიც მოიპოვება ბულგარეთში. მისი მონაცემების მიხედვით, შესანიშნავი არის როგორც ექსტერიერის მოსაპირკეთებლად, ასევე იატაკისთვის.

ვრაზას ქვას მოწოდება ხდება სხვადასხვა დამუშავებით რომელიც აძლევს უფრო ანტიკურ შეხედულებას.

 

მახასიათებლები

გამოცხადებული ფასები

ტესტირების მეთოდი

დრეკადობის ძალა

საშუალო ღირებულება: 10,8

უფრო დაბალი მოსალოდნელი ღირებულება: 8,4

სტანდარტული დევიაცია: 1,5

EN 12372

მოცურების რეზისტენტულობა

SRV მშრალი 61
SRV ნოტიო: 75

EN 14231

ყინვისადმი რეზისტენტულობა

10,8 MPa

ΕΝ 12371

თერმული შოკისგან მიღებული ხანდაზმულობისადმი რეზისტენტულობა

% წონის ვარიაცია 0,01 %

% DEM-ის ვარიაცია 16 %

EN 14066

პირობითი სიმჭიდროვე

2,20 გ/მ3

EN 1936