ჩვენ შესახებ

შპს ,,LG GROUP” არის ექსკლუზიური წარმომადგენელი ალუმინის სისტემების ნორვეგიული კომპანია ,,SAPA ALUMINUM”-ისა და თურქული  კომპანია ,,CUHARADOGLU”-ის. ამასთან ერთად  სერტიფიცირებული წარმომადგენელია მინის მწარმოებელი GUARDIAN-ის და AGC-ის. 

შპს ,,LG GROUP”-ის მისიაა არსებულ ბაზარზე მაღალი ხარისხისა და საუკეთესო ფასის დამკვირდება, რისთვისაც იგი რეგულარულად ახორციელებს ტექნიკური ბაზის განახლებას თანამედროვე მანქანა დანადგარებითა და პერსონალის კვალიფიკაციის დონის სისტემატური ამაღლებით.

სერთიფიკატები