მინის დამუშავება

North Glass Top Series

North Glass Top Series: დანადგარი არის ერთადერთი მინის საწრთობი ხაზი საქართველოში რომელსაც აქვს შესაძლებლობა აწრთოს სამმაგი ვერცხლის დაფარვის მქონე მინები. მინიმალური სისქე 4მმ , მაქსიმალური 19მმ 
მინის მაქსიმალური ზომა 420სმ x 244სმ