მინის დამუშავება

Master Series

მასტერ სერია დამზადებულია ინტერმაკის სამუშაო ცენტრებში და განკუთვნილია მინის დამუშავებისთვის. იგი წარმოადგენს საუკეთესო დანადგარს შესრულების და პროდუქტიულობის თვალსაზრისით და შესაფერისია მცირე და დიდი წარმოების მასალების მაღალსიჩქარიანი დამუშავებისთვის. ახალი და გაუმჯობესებული სამაგისტრო დიაპაზონი ინარჩუნებს ხარისხს და საიმედოობას.