მინის დამუშავება

CLEANSEAL (VFL-1F)

CLEANSEAL (VFL-1F)-ის მინის დასამუშავებელი დანადგარის მაჩვენებლები:

  • დაპატენტებული დამხმარე ქამრების სრული სისტემა
  • თითოეული მინის ფურცლის მუდმივი მხარდაჭერა
  • ზედა კუთხის მაღალხარიხიანი დალუქვა
  • 35 წ. ციკლის დრო 1 m² სამმაგი IG ელემენტისთვის