Ultraclear

UltraClear

UltraClear მინის განსაცვიფრებელი მკაფიოობა არჩევანს ნათელს ხდის. დიზაინერები და არქიტექტორები ირჩევენ UltraClear მინას, რომ გაანათონ ინტერიერი ბუნებრივი შუქით და შექმნან სივრცე, სადაც შემოდის დიდი რაოდენობით დღის სინათლე.

დანიშნულება მრავალია, მათ შორის:

 • შესასვლელები
 • ტიხრები
 • ვიტრინები
 • უჩარჩოო კორპუსები
 • არტიუმი
 • ფანჯრები
 • ფანჯრები დამონტაჯებული სახურავზე ან ჭერზე
 • საშხაპე კარები
 • კარები ან/და მისი ჩანართები
 • მაგიდის ზედაპირები
 • კედლები
 • საიზოლაციო მინის ერთეულები